Với ý tưởng cung cấp cho tất cả các bạn trên cả nước một sân chơi đơn giản và tiện dụng, và kết nối kế hoạch phát triển thương mại điện tử của công ty cổ phần Panamax, chúng tôi xin giới thiệu công cụ rao vặt đơn giản nhất và hiệu quả nhất cả nước.

 

Vncart là kết quả của kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam của công ty cổ phần Panamax. Với kết cấu đơn giản tiện dụng giúp các bạn tiếp cận nhanh nhất với tất cả các ứng dụng của Vncart ngay lập tức.

Để tìm hiểu về Panamax xin mời bạn truy cập http://panamax.vn